Overslaan naar content

Ons Privacy beleid

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Visma handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en haar gedragscode (“Code of Conduct”).

In deze privacyverklaring (hierna “Privacyverklaring”) laten we je weten welke persoonsgegevens we verzamelen en vastleggen als je bij ons solliciteert. Daarnaast leggen we uit waarom we deze gegevens verzamelen. Ook verduidelijken we aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. De juridische entiteit bij wie je solliciteert is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle aan Visma gelieerde entiteiten in Nederland (hierna gezamenlijk en afzonderlijk aangeduid als “Visma NL”). Welke gegevens? Op het moment dat je bij ons solliciteert, verwerken wij de gegevens die jij aan ons verstrekt. Dat kunnen onder meer de volgende gegevens zijn:

- NAW-gegevens - Geboortedatum - Contactgegevens - Curriculum vitae (met daarin onder meer werkervaring, opleidingen en andere vaardigheden) - Motivatiebrief - Referenties - Foto Waarom verwerken wij deze gegevens? Wij verwerken deze gegevens om: - Jouw geschiktheid voor een specifieke functie te onderzoeken - Contact met je te onderhouden over de procedure Met welke derde partijen delen wij jouw gegevens? Jouw gegevens worden door Visma NL slechts ingezien door de HR medewerker(s) en de manager van de Visma entiteit waar jij solliciteert. Daarnaast maakt Visma YouServe B.V. voor de verwerking van jouw gegevens gebruik van Recruitee. Voor meer informatie over het gebruik van derde partijen verwijzen we je naar: https://www.visma.com/privacy-statement/netherlands/ Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens? We bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. We kijken daarbij naar het doel waarvoor we jouw gegevens verwerken en houden rekening met wettelijke bewaartermijnen. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw gegevens automatisch verwijderd. Welke rechten heb je? Je mag altijd inzien welke gegevens wij van jou verwerken. Ook heb je het recht deze gegevens te laten aanvullen, aanpassen of verwijderen. Neem hiervoor contact op met recruitment4youserve@visma.com.