Overslaan naar content

Stilstaan is bij ons geen optie. Niet voor onze applicaties, processen, ons denken én niet voor onze mensen.

Rolf van Tongeren, director product development, vertelt over zijn afdeling en op welke manier zij het verschil voor onze klanten maken.

Alles draait om de software die de ruggengraat vormt van onze dienstverlening De werkzaamheden van onze afdeling product development zijn heel breed en tegelijkertijd cruciaal voor de dienstverlening van Visma YouServe en dus voor onze klanten. Kort samengevat ontwikkelen, onderhouden en innoveren we de applicaties/software die de servicemedewerkers van Visma YouServe gebruiken om hun hr- en salaristaken voor de eindklant goed uit te voeren. Denk aan het maandelijks verwerken van alle salarissen of van pensioenen voor de klant. Daarnaast onderhouden we een app en een selfserviceportaal die door de medewerkers en managers van de eindklant worden gebruikt in hun (interne) hr- en salarisprocessen. Bijvoorbeeld voor het aanvragen en goedkeuren van vakanties en voor hun verzuimregistratie. We werken dus voor onze eigen experts en direct voor de klant.

Alles draait bij ons om software die de ruggengraat vormt van de dienstverlening van Visma YouServe en van voor klanten erg belangrijke processen. Continuïteit, kwaliteit, verbeteren van de efficiency in processen, veiligheid en verdere innovatie staan binnen de afdeling dan ook in alles centraal. Zodra ergens iets in de applicaties/software niet werkt of er behoefte bestaat aan aanpassingen hierin wordt onze afdeling ingeschakeld.

Bij onze afdeling Product Development werken we in totaal met circa 70 collega’s verdeeld over ongeveer tien (applicatie)teams. Ieder team is van a tot z verantwoordelijk voor een specifieke applicatie. Binnen de teams werken we vooral volgens de Scrum-methode met veel ruimte voor de inbreng van de medewerkers bij het stellen van prioriteiten in de werkzaamheden en bij de onderlinge taakverdeling. Dat doen we op verschillende locaties: in Nederland, maar ook in Letland, Slowakije, Roemenië en Spanje. Nauwe samenwerking en goede afstemming tussen onze teams (en organisatiebreed binnen het hele productportfolio) zien we als allesbepalend voor het succes van de afdeling én van ons hele bedrijf.

Werken bij product development betekent werken bij een afdeling waar we trots zijn op wat we doen en op onze klanten. Dit in een omgeving waar je er als medewerker echt toe doet en waar er naar je geluisterd wordt. Een afdeling met een enorme teamspirit waar we samen mooie dingen voor elkaar krijgen, met veel ruimte voor ieders ideeën.

Onze cultuur: het gaat altijd om samen het beste doen voor onze klanten en zo maximale klantwaarde realiseren Eigenaarschap pakken en verantwoording nemen: dit zijn belangrijke principes in het werken bij product development. Heeft de klant een probleem? Dan ga je hiermee proactief aan de slag en het blijft jouw probleem totdat je hebt geregeld dat je het op een goede manier aan een ander kunt overdragen. En tot je jezelf er bovendien van overtuigd hebt dat diegene het probleem ook kan en gaat oplossen. Goede onderlinge communicatie, je bewust zijn van de organisatie om je heen, kunnen bepalen wie kan beslissen om iets met een probleem te doen en perfecte samenwerking zijn in onze ogen wezenlijke voorwaarden voor optimaal presteren.

Elkaar eerlijk aanspreken en valideren of de ander je goed begrepen heeft zijn daarvoor in de communicatie elementair. Daarbij stimuleren we zelfstandigheid, geven we medewerkers vertrouwen en hebben we een zeer platte organisatie. Een afdeling met korte lijnen waarbinnen we ieders inbreng waarderen en ieders stem wordt gehoord.

Ongeacht je functie of niveau binnen product development: het gaat altijd om samen het beste doen voor onze klanten en zo maximale klantwaarde realiseren. Visma YouServe ontzorgt de klant! 

Waarom werken bij de afdeling product development?

Werken bij product development betekent werken bij een afdeling waar we trots zijn op wat we doen en op onze klanten. Dit in een omgeving waar je er als medewerker echt toe doet en waar er naar je geluisterd wordt. Een afdeling met een enorme teamspirit waar we samen mooie dingen voor elkaar krijgen, met veel ruimte voor ieders ideeën.

Daarin vinden we je houding doorslaggevend, in welke functie je ook bij ons werkt. Skills kun je leren, maar hoe je ermee omgaat niet. Dat is onze overtuiging.

We bieden je bovendien over de hele linie veel doorgroeimogelijkheden: binnen de afdeling, maar als je dit wilt ook breder in de organisatie. Daarbij helpen we je met opleidingen en trainingen die aansluiten bij jouw specifieke behoefte en wensen: centrale trainingen bij Visma YouServe, maar ook externe opleidingen en certificeringen. Wil je blijven groeien? Bij de afdeling product development hoef je nooit stil te staan in je ontwikkeling! 

Word jij Rolf zijn nieuwe collega?

Openstaande vacatures